תסריטאות, עריכת טקסט

שירותי טקסט

כתיבה מוזמנת
הקלדה, הגהה, עימוד
תרגום אנגלית-עברית
עריכה ספרותית
עריכה לשונית
עריכה אקדמית

  בס"ד       »   תסריטאות

מעקרונות התסריטאות


איזהו גיבור?
בעגה התסריטאית המקצועית, הגיבור הספרותי מכונה פרוטגוניסט.
לכל סיפור חייב פרוטגוניסט. בתסריט הקלאסי, הפרוטגוניסט הוא דמות יחידה – כמו בסיפור "האסופית" או "בית קטן בערבה". אך הוא יכול להיות גם פרוטגוניסט-מרובה, המורכב ממספר דמויות שכולן חולקות את אותן שאיפות, ומקבלות את אותו הרווח או ההפסד מכל פעולה שתיעשה.
לדוגמא, בסרט "השמן של לורנצו" הפרוטגוניסט הוא זוג ההורים של הילד החולה.
כמו כן, קיימים תסריטים מרובי-פרוטגוניסטים, שבהם יש מספר דמויות, שלהן שאיפות נפרדות והישגים נפרדים, וכל אחת מהדמויות מרכזית במידה שווה לאחרות.
איך נזהה את הפרוטגוניסט בסיפור? על פי שמונת המאפיינים הבאים:
1. בעל רצון חופשי המביא לפעולות שנועדו להגשים רצון זה;
2. בעל שאיפה חזקה ומודעת למטרה מסוימת;
3. בעל שאיפה בלתי-מודעת הסותרת את השאיפה המודעת;
4. מסוגל לרדוף אחר השאיפה שלו באופן משכנע;
5. יש לו סיכוי להגשים את שאיפתו;
6. הוא בעל כוח ויכולת לרדוף אחר מושא שאיפתו עד לגבול האנושי האפשרי;
7. הסיפור חייב להיבנות לקראת הפעולה הסופית – סוף הסרט – שאחריה לא יוכל הקהל לדמיין סוף אחר;
8. הפרוטגוניסט חייב לעורר הזדהות – הוא לא חייב לעורר אהדה.
הסבר והרחבה על המאפיינים – בפעם הבאה.

מקורות
רוברט מקי. "סיפור". מתרגמת: נועה מנהיים. עורכת: ויויאן אביטל-בן. תל אביב: גורדון, 2005.אביטל רביבו

הקלדה, הגהה, עימוד
תרגום אנגלית-עברית
כתיבת טקסטים בתחומים שונים
עיבוד טקסטים לסיפור, תסריט או מחזה
עריכה ספרותית, עריכה לשונית, עריכה אקדמית

077-42-077-46
revivo@shoresh.org.il


תרגום אנגלית עברית 
תסריטאות 
הכנה לדפוס 
מאמרים אביטל רביבו 
| עריכת טקסט | תרגום אנגלית-עברית | הקלדות | תסריטאות |