מרכז "החיים כדרך"

גרסת הדפסה

אובדן האינטואיציה החינוכית

מאת הרב אלישע אבינר
לב אבות

אנחנו חיים בעידן של שפע ידע מדעי. אחד ממאפייניה של התרבות המערבית הוא ההתפתחות המדעית הטכנולוגית והנחלת ההשכלה לכל. זוהי תרומתה העיקרית. מושגי יסוד בתחומי מדע שונים נלמדים בבתי ספר, ביטאונים למדע פופולרי מופצים לכל מבקש.

גם תחום מדעי החינוך זוכה לעדנה. קיים מבול של תיאוריות חינוכיות לגיל הרך, שפע חוגי הורים, מאות ספרים וחוברות כיצד לטפל בתינוקות וכיצד לחנך ילדים קטנים. כולם באו לסייע להורים לגדל את ילדיהם בדרך נכונה וישרה, מבלי לשגות בשגיאות חמורות אשר יזיקו לילד.

אין מי שחולק שכל אלו עשויים להיות לעזר רב להורים נבוכים. אבל, כל השיטות וכל ההנחיות הן קומה שנייה בלבד. הקומה הראשונה היא האינטואיציה החינוכית הבריאה של ההורים, דורות-דורות חינכו את ילדיהם הקטנים רק על סמך אינטואיציה חינוכית, בלא להיות מודעים לשיטות מדעיות, ולא נחלו כישלונות צורבים. מכאן שהאינטואיציה החינוכית של ההורים היא גורם בעל משקל שניתן לסמוך עליו במידה רבה.

בימינו קיים מגוון רחב של סדנאות ליחסי אנוש המנחות את האדם כיצד לתקשר עם הסובב אותו, חברים, עובדים, ילדים, בני זוג. אבל, בל נשכח שהיכולת לפתח יחסי אנוש תקינים כלפי הסובבים אותנו מונחת בתוכנו. יסודה הוא האינטואיציה הפנימית. היא זקוקה לשכלול, לעידון ולהכוונה, אבל היא הבסיס ואין לה תחליף.

מהו מקורה של האינטואיציה החינוכית?
אנו מאמינים שה' נטע בהורים את הכשרון ואת היכולת לחנך את ילדיהם. מוקדה הפנימי של האינטואיציה הוא האהבה לילדים - אהבה פנימית, עמוקה, הבוערת בפנים ומוקרנת כלפי חוץ. אהבה זו מניעה את ההורים ביחסיהם כלפי ילדיהם, והיא מנחה אותם בכל צעדיהם החינוכיים. אהבה זו היא המצרך החשוב ביותר שהילד זקוק לו. הוא צריך לינוק אהבה, להתעטף בה ולהתכסות בה, האהבה צריכה לרפד את צעדיו הראשונים בעולם. בלא האהבה הזורמת באופן טבעי ומורגשת בכל העשייה החינוכית, אין כל תועלת ביישומן של התיאוריות החינוכיות.

לפעמים קורה שהידע מבלבל את האדם. הוא מאבד את טבעיותו, מאבד את האינטואיציה החינוכית שלו, והופך לטכנוקרט של שיטות חינוכיות, הוא מיישם בצורה קרה וקשוחה את מה שהוא שומע בחוג הורים. האהבה נעלמת ומפנה את מקומה לכללים, לעקרונות ולשיטות. החינוך לובש צורה תובענית ובלתי מתפשרת.

התינוק נדרש לעמוד בכל הדרישות אשר קבעו המומחים לחינוך, אין מוותרים לו אפילו על סטייה קלה מההנחיות. יש הורים ששוכחים שהילד הוא יצור חי ונושם עם נפש רכה, עם רגשות, עם יצרים טובים ואפילו רעים, ולא חומר גלם המיועד לפיסול. תינוקות בוכים ומייללים, מבקשים שירימו אותם על הידיים, מלכלכים ושוברים, מנדנדים ודורשים תשומת לב, המון תשומת לב!

אין כל צורך להילחם נגד זה, גם מי שרוצה לשנות את הרגליהם, נדרש לפעול בעדינות, ברוך, מתוך אהבה המוקרנת החוצה. חינוך אינו אילוף. מבול הידע המדעי, על מגוון התיאוריות שבו, מערער אצל הורים אחדים את האמון ביכולתם לחנך בעצמם את ילדיהם. על כן הם נאחזים בתיאוריות החינוכיות כמו מי שטובע בים ואוחז בגלגל הצלה בלי להרפות ממנו. חלקם שרויים בפאניקה חינוכית ולכן נכנעים לגמרי בפני בני-סמכא ומצייתים להוראותיהם בדייקנות מבהילה.

נכון, יש הורים שנקלעים למצבים חינוכיים מורכבים, הם שקועים עמוק בתוך "פלונטר" ואינם מצליחים להיחלץ ממנו. צודקים הם בפנייתם לקבלת עזרה מקצועית לשם הכוונה. איש מקצוע בעל ניסיון, המביט מבחוץ על מכלול היחסים בין ההורים לילד, עשוי לתרום הרבה בעצה ובתושייה.

אבל, אין לאבד את הפרופורציות ולהיות משותקים בגלל הימצאותם של מומחי חינוך בקרבנו.

בדור האחרון נפגעה מאוד הסמכות ההורית, והצטמצמה יכולתם של ההורים לחנך את ילדיהם. לכן, מנחי חוגי הורים שמים דגש על מרכזיותה של הסמכות בחינוך, על מנת לשקם אותה. "שיקום הסמכות ההורית" עומד במרכז חוגי הורים רבים. נקודת המוצא של המנחים היא שאהבה קיימת בשפע, וצריך לאזן אותה בסמכות. אבל, לא כל ההורים מבינים זאת. הם שומעים רק את המילה "סמכות" וסבורים שהיא המפתח להצלה בחינוך, ועל כן דוחקים לאט לאט את האהבה.

המסקנה היא שצריך לקחת את הטוב והיפה מתוך מדעי החינוך כתוספת על האינטואיציה החינוכית ולא כתחליף לה, ושלעולם האהבה תשלוט בכיפה, ולא הכללים והעקרונות הנוקשים.


כל המאמרים בנושא הורות ומשפחה: www.derech.net/parenthood_study.htm
[an error occurred while processing this directive]